Детските надбавки няма да имат прекъсване от 1-ви януари, уверяват от социалното министерство

  Пет хиляди семейства в Асеновград получават детски надбавки към момента. Смут и безпокойство сред тях и още множество семейства в страната породи промяната в Закона за семейните помощи. Те се опасяват, че въвеждането на нови условия може да доведе до спиране на получаваните от тях детски надбавки от 1 януари 2016 г. По тази причина от социалното министерство уверяват, че няма да бъде допуснато прекъсване на семейните помощи за деца. Уточнението бе направено лично от министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

  Промените всъщност са свързани с декларирането на доходите на съжителстващите без брак лица, живеещи на постоянен адрес. А от първия ден на новата година влиза в сила и новият начин за месечно подпомагане в зависимост от броя на децата в семейството, добавят от министерството. Размерът на помощта в случая ще бъде определен със  Закона за държавния бюджет за съответната година. От социалното министерство коментират още, че от два месеца се отпускат семейни помощи по новия Закон и новите условия, тъй като те са в сила от 28-ми юли, и помощите не са спрели. Не се очаква да има прекъсвания и занапред. За всички, които трябва да подадат заявления за кандидатстване за помощи за деца по новите правила, ще бъде предложен  ред, така че да няма прекъсване в получаването на средствата, конкретизира социалния министър. А какъв ще е реда за подаване на документи за детски надбавки от началото на новата година предстои да бъде оповестено и от Социални грижи – Асеновград.

СПОДЕЛИ