Дирекция „Бюро по труда” Асеновград представи платформата „Личностен профил на търсещо работа лице”

С неголям интерес от страна на поканените безработни лица от Асеновград премина днешната презентация на новата електронна услуга на Агенция по заетостта в Асеновград – платформата „Личностен профил на търсещо работа лице”. Представянето на услугата се състоя в Градската библиотека „Паисий Хилендарски”, а водещ на презентацията бе Бояна Петрова – младши експерт в отдел „Посреднически услуги” към Дирекция “Бюро по труда” в Асеновград.
Тя обяснени на присъстващите, че чрез този специален софтуер ще може по-детайлно да се анализират уменията на лицата, както и техните личностни и психологически характеристики и темперамент, за да може да им се предостави най-подходяща услуга и свободно работно място.