Днес е Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец

Червеният кръст е международно хуманитарно движение, създадено за защита на човешкия живот и здраве, за осигуряване на уважение към човешкото достойнство и за предотвратяване и облекчаване на страданията на хората, без разлика на националност, раса, пол, религия, класа или политически възгледи.

Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец
е създадена през 1919 г., като централата й е в Женева. Тя насърчава и подпомага всички форми на хуманитарно подпомагане, които се извършват от отделните Национални дружества, с оглед на изпълнение на основната мисия – да се облекчи човешкото страдание и да се съхранява мира и достойнството на хората. МФЧК/ЧП осигурява всякаква подкрепа на Националните дружества в специфичните им програми, като понякога посредничи между тях, за да се предоставят по-големи помощи в случай на нужда. При мащабните международни кампании за подпомагане на жертви на бедствия, войни или други кризисни ситуации МФЧК/ЧП е постоянен посредник и източник на идеи за финансиране и взаимно подпомагане. МФЧК/ЧП е застъпник на интересите на отделните национални дружества на международно ниво. От септември 1994 МФЧК/ЧП има постоянен представител и наблюдател към Общото събрание на ООН.