Днес се навършват 200 години от рождението на Георги Раковски

Раковски е основоположник на организираната националнореволюционна борба за Освобождението на България-революционер, писател публицист, историк и етнограф. Роден в Котел в будно търговско – занаятчийско семейство. Учи в местното килийно училище, след което продължава обучението си в Карлово . От края на 1837 г. постъпва в гръцко училище. Изучава хуманитарни и природни науки, древни и модерни езици. Реагира на всеки опит да се осмеят или оклеветят българите с остро патриотично чувство.

Раковски като първи идеолог и организатор на национално- освободителното движение в България е и негов ръководител през първите 10 години. Още като ученик разбира значението на българското исторически минало за укрепване на националното съзнание. Културно-историческите му възгледи се изявяват в неговата публицистика.

Интересни факти за делото и живота на революционера разказва директорът на Историческия музей в Асеновград Иван Дуков в рубриката „Тема от деня“, тази вечер по телевизия ТВ САТ КОМ, след емисията „Дневник“ от 19:№0 ч. и 22:00 ч.