Днес се отбелязва Денят на радиото и телевизията

Денят е професионален празник в Русия и в България.

На този ден през 1895 г. Александър Попов представя своето ново откритие. Той демонстрира за първи път пред Руското физическо дружество в Санкт Петербург изобретения от него уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник. Уредът, който представя Попов, обаче, не е устройство за предаване и приемане. А само за приемане. При това неговото основно предназначение, както е демонстрирано, е да докаже и доказва(и изследва) свойствата на различните метални прахове в ролята им на детектори за наличие на електромагнитно поле(на радиовълни, или както тогава са наричани електрически вълни или „херцови“ вълни), а не за комуникация. Според различни автори, в края на своята демонстрация той е споменал и възможността устройството да служи за „сигнализация“ (под сигнализация тогава се е разбирало комуникация)след като се намери достатъчно мощен източник на излъчване!

Интересен е фактът, че само Русия и България празнуват такъв ден.