До 28 деца в група в ДГ и подготвителните, до 23 в яслите, реши днес ОбС Асеновград

Общинският съвет гласува днес върнатото от Областния управител решение от месец май за завишаване броя на децата в групите в детските градини, подготвителните и яслените групи в Асеновград. Преди месец бе решено в групите в детските градини и подготвителните децата да са до 30 на брой, днес бройката бе намалена на 28. С две бройки бяха намалени и максималния брой деца в яслите, като от 25 станаха на 23 деца в група.

Бройките деца посещаващи детските заведения в общината бяха завишени през майската сесия по предложение на зам.-кметът Петър Петров. Като мотив бе изтъкнато неравномерното разпределение на децата по райони спрямо материалната база и че това би довело до родителско недоволство и нарастване на социалното напрежение в районите с недостиг на места в яслените групи, първа група и подготвителните.

Сходна е ситуацията и в пловдивския Общински съвет, където същото решение, прието от пловдивските съветници, също бе върнато за прегласуване от Областна управа. Като мотив за върнатите решения на Общинските съвети на Пловдив и Асеновград, областният управител посочи, че в Наредбата за финансирането на институциите, в системата на предучилищното и училищното образование, е оказан броят максимално допустими деца – 23  за целодневните и полудневните градини, а за групите в яслите – 18 деца. Наредбата освен това регулира и с колко може да бъде завишен броят на децата, а именно, максималният е 28 деца в група в детските градини, а 23 за яслите.

Освен нормативните изисквания, във време на извънредна противоепидемична обстановка има и здравно-санитарни такива – за осигуряване на не по-малко от 4 кв. метра на дете в спалните помещения и занималните, което при увеличаване на броя на децата няма  доказателства дали може да се спази.

Не може да се поема риска в сегашната епидемична ситуация, каза в тази връзка областния управител Дани Каназирева, според която, дори и 28 деца в група са компромис.