Домашните любимци от Украйна влизат у нас по улеснена процедура

домашни любимци

На територията на Република България домашните любимци, придружаващи пътници с нетърговска цел от Украйна, влизат по улеснена процедура.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила улеснена процедура за влизане на територията на Европейския съюз (ЕС) през Република България на домашни любимци, придружаващи пътници във връзка с извънредната ситуация в Украйна.

Според изискванията на Регламента домашните любимци, които пътуват с нетърговска цел за държави в ЕС от страни извън него, e необходимо да са идентифицирани с микрочип, придружени от паспорт; от здравен сертификат, както и да са  ваксинирани срещу болестта бяс. Също наличие на изследване за титър на антитела срещу болестта бяс. Тестът трябва да се извърши върху проба, взета от упълномощен ветеринарен лекар най-малко 30 дни след датата на ваксинацията срещу бяс и не по-малко от три месеца преди датата на придвижване. Тестът трябва да измерва ниво на неутрализиращо антитяло срещу вируса на бяс в серум, равно или по-голямо от 0,5 IU/ml: и третирани срещу  Echinococcus multilocularis, извършено не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане в България.

Чрез улеснената процедура се дава възможност на стопаните на животни, които не отговарят на едно или повече от условията, да ги превозят, като подадат уведомление за влизане на територията на страната ни или друга държава членка на граничните пунктове. В случаи на престой на животните в България, същите е необходимо да бъдат поставени под изолация и официален контрол, до изпълнение на изискванията от Регламента.

 

 

Няма мнения за показване