Довършителни дейности по изграждане на велоалеята в Асеновград

велоалея

Изграждането на велоалеята от моста при централния площад до моста на ул. „Васил Левски“ е почти завършено, това съобщиха от общинска администрация.

От градската управа информират, че дейностите, които са извършени до момента са:

– оформяне на конструкцията на велоалеята;

-доставка, полагане и валиране на инертен материал за конструкция на велоалеята;

-оформяне габарита на велоалеята, включително подходи откъм центъра и връзки към парковото пространство в съседство, което е оформено чрез бетонови елементи.

Неплътен асфалто-бетонен пласт също е положен. Пътните знаци, предвидени по инвестиционния проект, вече са монтирани. Изградена е основа, върху която ще се монтира предпазен парапет, част от него към момента е поставен, останалата част при подходящи метеорологични условия, също предстои да бъде монтиран.

Припомняме, че общата дължина на велоалеята е 682 метра. Организацията на движението по нея ще бъде двупосочно, с маркировка и режима на движение, гарантиращи безопасността на велосипедистите.

През изминалата година имаше предвидени средства в размер на 170 хил. лв. за реализация на проекта само до моста на пазара. Цялата сума по договора е 234 хил. лева без ДДС или 268 хил. лева със ДДС.

 

Няма мнения за показване