Две семейства с репродуктивни проблеми ще получат финансово подпомагане от Община Асеновград за ин витро процедури

Две са семействата, които ще получат финансово подпомагане до 2000 лв. на процедури и дейности по асистирана репродукция в община Асеновград.

Сумите ще се отпуснат от дейност „Общинска администрация“, параграф 42-14 „Помощи и обезщетение по решение на Общински съвет“, след представяне на първичен счетоводен документ.

Постъпилите искания за подпомагане са били разгледани на 8.10. 2020 г., на заседание на комисия, назначена от кмета на Общината. След разглеждане на преписките с исканията, комисията е взела решение по всяка една от тях и е определила списък с одобрените кандидати.

Предложението за финансовото подпомагане на кандидатите е внесено за обсъждане и гласуване на сесията на ОбС в последната сряда от месеца, от зам.-кмета инж. Петър Петров.