Фондация ще повишава здравната култура на уязвимите общности в Асеновград

Фондация на почетния гражданин на Асеновград, ливанецът Абдул Хассун, планира да работи за здравната култура и профилактиката на уязвимите общности в града и общината.

Фондацията „Бъди здрав“ е регистрирана със седалище в Асеновград и е представлявана от Абдул Карим Хассун, който през 2020 г. дари 100 000 лв. за COVID крилото в МБАЛ Асеновград. За този жест той бе награден с почетното звание.

За новата дейност, отново в помощ на хората, стана ясно от докладна записка, входирана до ОбС Асеновград, в която той заявява намерението си да развива дейност по инициативи за здравна култура, активна профилактика и навременно търсене на медицинска помощ сред уязвими общности. Целите на фондацията са подобряване на здравната култура и качеството на живота на хората; съдействие за разширяване на достъпа до ефикасни съвременни форми на диагностика и актуална медицинска информация; превенция и ранна диагностика на заболявания чрез разкриването на кабинети/центрове и подвижни кабинети за здравни прегледи и консултации; осигуряване на социална подкрепа и помощ на страдащи, болни, безработни и всички други, които имат нужда и др.

За целите на фондацията са необходими помещения, в които да работи. Искането е за ползване под наем в 5-годишен срок на здравната служба в с. Мулдава и три свободни кабинета, общинска собственост, в сградата на някогашната Стоматология в Асеновград. То ще се разгледа на сесията на Общинския съвет идната сряда.

Според предложението в докладната записка, помещенията ще се дадат без търг, с наемна цена, която да е в размер според общинската тарифа за такива неправителствени организации.