Гърция – туристически пазар № 1 за България

Гърция е първи генериращ туристически пазар за България от януари до септември тази година, отчитат от Министерството на туризма. Страната ни е посетена от близо 900 хил. гърци, като се отчита нарастване от над 10%. През 2016 г. на посещение у нас са дошли повече от 1 млн. гръцки граждани, което е ръст от 9,7 %, спрямо предходната година. Гърция е и водещ пазар за пътувания зад граница на българите, за миналата година, тя е посетена от повече от 1,2 млн. българи и се наблюдава увеличение от 15 на сто.

Относно съвместни проекти между Гърция и България в сферата на туризма има разписана програма с хоризонт 2018 г. В нея са застъпени обмен на информация за изложения в двете страни, сътрудничество в зимния, конгресен, религиозен, културно-исторически и други видове туризъм.