Генералният план за организация на движението в Асеновград вече е обществено достъпен

Разлепен е на табла в информационния център на общината, а материалите са качени и на официалния сайт.
Генералният план за организация на движението в Асеновград бе обсъден на специално сформирана общинска комисия. В нея участваха ресорният заместник-кмет инженер Стоян Димитров, представители на общинска администрация от строителната дирекция, както и служители от РУ на МВР в града и други специализирани институции.
Схемите от плана вече са поставени на табла в Информационния център на община Асеновград. Материали са качени и на официалната интернет страница тук:
https://www.asenovgrad.bg/bg/obyavleniya/generalen-plan-za-organizatsiya-na-dvizhenieto
Генералният план показва йерархично по какъв начин ще бъде подредено движението на превозни средства и пешеходци, както и кои улици ще бъдат с предимство и съответно – кой ще са второстепенни. Чрез нововъведенията се обмислят начини, по които движението на тежкотоварните автомобили да бъде изнесено извън града.
Всеки гражданин, проявяващ интерес към темата, може да се запознае с
Генералния план за организация на движението в 1-месечен срок. Предоставя се възможността по официален ред – чрез e-mail или посредством контактната форма в
страницата на община Асеновград – да се дават предложения, да се изразяват мнения и
да се задават въпроси. След посочения по-горе срок, планът ще бъде подложен на
обществено обсъждане, на което може да присъства всеки заинтересован.