Георги и Мария са най-често срещаните имена в страната

  Над 68 хиляди вида е разнообразието от лични имена на постоянно живеещите лица в страната към края на 2014-та година. По-богат набор от различни имена има при жените – те достигат 38 хиляди, а за мъжете остават едва 30 хиляди разнородни имена.

  Най-разпространеното мъжко име в страната е Георги. Над  170 хиляди души се назовават така. На второ място е Иван, следван от Димитър, Николай, Петър, Христо и други. Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са Мехмед, Ахмед и Мустафа.

  Най – популярното име сред жените е Мария – 120 хиляди са неговите носителки в страната. Следват Иванка, Елена и Йорданка. Сред най-разпространените имена при жените са и традиционните за България – Пенка, Марийка, Росица, Десислава, Петя, Гергана, Виолета, Маргарита, Надежда и други. При жените най-често срещаните мюсюлмански имена са Фатме, Айше и Емине.

  При новородените за трета поредна година най-предпочитаните имена за момчета са Георги и Александър. Сред 20-те най-разпространени преобладават и традиционните български имена – Иван, Димитър, Никола, Калоян, Борис, Стефан и др. Все по-малко се избират имената Йордан, Васил, Тодор и Атанас. Най – предпочитано за новородените момичета остава името Виктория, следвано от Никол, Мария и Александра.

  

СПОДЕЛИ