Гласуваха промяната в разпределението на общинския жилищен фонд за 2017 г.

Промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2017 г. приеха съветниците на днешната сесия на ОбС. Тази точка се гласува за втори път тази година, след като през януари не успя да събере нужните гласове и не бе приета. 

С решение на Обс от 2016 г. общинските жилища за миналата година бяха разделени по групи, в зависимост от тяхното предназначение на фондове „Под наем”, „Резервен”, „Ведомствен” и „Продажба”. По предложение на постоянната комисия по общинска собственост за 2017 г. на януарската сесия трябваше да се вземе решение да се направи промяна в разпределението на общинския жилищен фонд като се направи прехвърляне на общински жилища от фонд във фонд.

Несъгласни с направените предложения за прехвърлянето във фонд „Продажба” на 15 общински жилища, някои съветници тогава не гласуваха „за” и предложението не се прие.

И на днешното заседание разглеждането на точката не мина гладко. По предложение на Комисията по общинска собственост, точка 5 от решението за прехвърляне на жилища от фонд „Ведомствен” във фонд „Продажби” трябваше да отпадне. С междинно гласуване, отпадането й стана факт. Така ведомствени жилища няма да се прехвърлят във фонда за продажба. 

По темата да се изкаже, поиска кметът на с. Стоево, Сафет Халибрям, според когото това отпадане на точката е нарочно и е насочено срещу него като кмет, както и срещу неговата дъщеря по политически причини. 

С 29 „за” и 1 „въздържал се”, промяната в разпределението на общинския жилищен фонд за 2017 беше прието. 

СПОДЕЛИ