Гласуват 1500 лв. за асеновградското дружество „Диабет”

1500 лв. е сумата, която Общинският съвет на Асеновград ще гласува да бъде отпусната този месец на дружество „Диабет” в Асеновград. Повод за това е отбелязването на Световния ден за борба срещу диабета, както и за закупуването на противогрипни ваксини, глюкомери, лентички и игли за измерване на кръвната захар на членовете на дружеството, които към момента са 190 на брой. От представената план-сметка а за притивогрипни ваксини са необходими около 600 лв., за закупуване на глюкомери, линтички и игли за измерване на кръвната захар-240 лв., а за отбелязване на Световния ден за борба срещу диабета-660 лв. Световният ден за борба срещу диабета се отбелязва всяка година на 14 ноември по решение на Международната Диабетна Федерация и Световната здравна организация, в отговор на нарастващата тревога за бъдещето на милионите хора, страдащи от заболяването.