Гласуват 720 лв. за мъж в тежко здравословно състояние

В Общинска администрация е постъпила молба от 83 годишен вдовец за отпускане на еднократна социална помощ, за наемане на лице, което да полага грижи за него. Мъжът е в тежко здравословно състояние, което налага постоянно до него да има човек. При направена справка в дирекция „Социално подпомагане” Асеновград става ясно, че пенсията на нуждаещият се, е в размер на 331 лв., същият има месечни интеграционни добавки в размер на 33 лв. До момента не е подпомаган с еднократна социална помощ по решение на Общинския съвет на Асеновград. На 4.10.2018 г. Комисия, сформирана със заповед на кмета на Община Асеновград, е разгледала молбата, с приложените към нея документи, и е излязла със становище, че като временна алтернатива, следва да бъде отпусната еднократна социална помощ на 83 годишния мъж, с която да заплаща на лице, което да го обгрижва.

Еднократната социална помощ трябва да бъде изчислена по 120 лв. месечно за период от 6 месеца-от ноември 2018 г. до април 2019 г. включително, в размер на 720 лв. На 24 октомври, когато ще се проведе 48-то Редовно заседание на Общинския съвет, ще стане ясно дали тази сума ще бъде отпусната, или не.

СПОДЕЛИ