Гласуват отпускане на еднократна социална помощ за деветима асеновградчани

Девет са на брой молбите за отпускането на еднократна социална помощ, постъпилите в местната управа, които общинските съветници на Асеновград ще разгледат и гласуват този месец.
82- годишна трудноподвижна жена, в тежко социално и здравно положение, моли общината за финансова помощ от 300 лв. Втората молба е от 32- годишен мъж, с 64% трудова нетрудоспособност, на постоянна медикаментозна терапия, с пенсия в размер на 153 лв.
49-годишна жена и 48- годишен мъж от Асеновград, и двамата с 50% трайно намалена трудоспособност, както и двама мъже със 100 % необходимост от чужда помощ, в тежко здравословно състояние, също са заявили, че се нуждаят от финансова помощ. Молба за социално подпомагане ще бъде разгледана и за 4-годишната Ева, която страда от Сарком на Юинг. Последните два случая са за подпомагане на финансово затруднени учащи от Асеновград.