Гласуват отпускане на еднократна социална помощ за петима асеновградчани

Петима асеновградчани са подали заявления в Общината този месец за отпускане на еднократна социална помощ.

66-годишен мъж е посочил, че се нуждае от 400 лв. за лечение на злокачествено новообразование. Доходите на семейството на мъжа от пенсии са в размер на 472 лв. От Дирекция „Социално подпомагане” той получава месечна помощ в размер на 104 лв.
Второто постъпило заявление в Общината, за отпускане на еднократна социална помощ, е от 31- годишна жена, с искане за сумата от 600 лв. за закупуване на лекарства и рехабилитация. Лицето е със 100% трудова нетрудоспособност с необходимост от чужда помощ, с поставена диагноза „Детска церебрална парализа”. Жената е на постоянна медикаментозна терапия, частично заплатена от НЗОК. Доходите и от пенсия са в размер на 150 лв.
Третото постъпило заявление е от Лизавета Иванова, момичето е посочило сумата от 5 хил. лв.- средства, необходими за лечение със стволови клетки в клиника в Турция, с цел подобряване на здравословното й състояние. Припомняме, че Лизавета е с 95% трайно намалена трудоспособност , с поставена диагноза „ Прогресивна системна склероза”. Тя често трябва да прекъсва лечението си, поради липса на финансови средства. Освен вливките и озонотерапията има разходи за пътуване, престой и закупуване на лекарства.
55-годишен мъж моли общината за отпускане на еднократна социална помощ в размер на 400 лв. Лицето е със 100% степен на увреждане с поставена водеща диагноза „Инсулинозависим захарен диабет”. Мъжът е на постоянна медикаментозна терапия, частично платена от НЗОК. Доходите на семейството му са от пенсията му в размер на 252 лв. От Дирекция „Социално подпомагане” той получава 87 лв.
Последното заявление, което ще разгледат общинските съветници на Асеновград е за отпускаме на сумата от 5 хил. лева за Ева Чолакова, която е с диагноза „Сарком на Юинг”. За лечението на момиченцето, което се извършва в Университетска болница в Германия, са необходими още много финансови средства, които семейството няма възможност да осигури.
Ще бъдат ли подпомогнати тези асеновградчани и с какви средства предстои да разберем на 18 септември, когато ще се проведе 66-тото Редовно заседание на общиснкия съвет