Гласуват отпускане на еднократна социална помощ за трима асеновградчани

Първото постъпило заявление в градската управа, за отпускане на еднократна социална помощ, е от 50 годишен мъж. Той е посочил сумата от 1890 лв. за възстановяване на направени разходи за закупени медицински консумативи, необходими за извършена оперативна интервенция на тазобедрена става. Мъжът е с 50% трудова неработоспособност, доходите му от пенсия са в размер на 186 лв. От Дирекция “Социално подпомагане” той получава помощ в размер на 24 лв.

Следващото заявление е от 20-годишно момиче от Асеновград, за отпускане на 400 лв. за заплащане на семестриална такса за обучение. Момичето е студент редовно обучение в Медицински колеж, специалност „Помощник фармацевт”. Семестриалната такса, която заплаща е в размер на 2100 лв. И двамата родители на студентката са починали, безработна е, няма доходи и не получава помощи от Дирекция „Социално подпомагане”.

60-годишна жена от Асеновград е заявила сумата от 400 лв. за храна и лечение. От предоставените документи става ясно, че жената е оперирана от карцином на млечната жлеза, доходите и от пенсия са в размер на 230 лв. Тя е с 75 % намалена трудоспособност, от Дирекция „Социално подпомагане” жената получава 52 лв.

Ще бъдат ли подпомогнати тези асеновградчани и с какви средства ще стане ясни на 9 октомври, когато ще се проведе 67-то Редовно заседание на Общинския съвет.