Глобата за престой и паркиране в паркове и зелени площи в Асеновград от 200 лв. се променя на „от 50 до 200 лв.“

На заседанието на ОбС вчера бе приета Наредба за изменение на Наредбата за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на Асеновград. Това бе наложено от противоречие между тази Наредба и Закона за движение по пътищата в раздел „Санкции”. В Наредбата за организация на движението в Асеновград, глобата посочена за паркиране и престой в паркове, градини, детски площадки и др., предназначени за пешеходци, е 200 лв, а глобата за същото нарушение в Закона за движение по пътищата е в размер от 50 до 200 лв.

Това противоречие на Наредбата с акт от по-висока степен като Закона за движение по пътищата, е наложило предприемане на действия по нейното своевременно изменение.

С промяната в Наредбата за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на Асеновград, която бе приета от съветниците вчера, глобата за паркиране на МПС в паркове, градини и зелени площи вече ще е в размер от 50 до 200 лв. По този начин текстовете в Наредбата няма да са в противоречие с разпоредбите  на Закона за движение по пътищата и ще са синхронизирани.