График за посещение на населени места от мобилни екипи на ОДМВР – Пловдив през месец юли 2019 г.

Мобилни екипи от служители на отдел “Охранителна полиция” и секторите “Икономическа полиция” и “Криминална полиция” ще осъществяват срещи и прием на граждани в населените места в Пловдивска област, както следва:

1. На 02.07.2019 г. на територията на 01 РУ – Пловдив – с.Първенец, с. Ситово, с. Лилково, с. Брестник, гр. Куклен, с. Руен.

2. На 04.07.2019 г. на територията на РУ – Асеновград – с. Долнослав, с. Горнослав, с. Орешец, с. Леново, с. Тополово, с. Жълт камък.

3. На 09.07.2019 г. на територията на РУ – Карлово – с. Слатина, с. Столетово, с. Войнягово, с. Васил Левски, с. Бегунци, с. Московец.

4. На 11.07.2019 г. на територията на РУ – Стамболийски – с. Оризари, с. Кадиево, с. Брестовица, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре, с. Ново село.

5. На 16.07.2019 г. на територията на РУ – Хисар – с. Черничево, с. Паничери, с. Старосел, с. Калояново, с. Иван Вазово, с. Песнопой.

6. На 18.07.2019 г. на територията на РУ – Първомай – с. Дълбок извор, с. Поройна, с. Драгойново, с. Искра, с. Бяла река, с. Православен.

7. На 23.07.2019 г. на територията на РУ – Раковски – с. Белозем, с. Болярино, с. Шишманци, с.Белозем, с. Чоба, с. Тюркмен.

8. На 25.07.2019 г. на територията на РУ – Труд – с. Скутаре, с. Рогош, с. Трилистник, с. Правище, с. Любен, с. Голям Чардак.