Христо Чолаков от ГЕРБ се отказа да бъде съветник, на негово място влиза Радослав Янков

Избраният за съветник от групата на ПП ГЕРБ в ОБС Асеновград Христо Александров Чолаков е подал заявление в ОИК, че се отказва от мястото и на негово място влиза следващият по преференции Радослав Янков. С решение на ОИК правомощията на Христо Чолаков са прекратени, а издаденото му удостоверение като съветник е обезсилено.