Има финансов ресурс за благоустрояване и на Зона 5 в кв. „Запад” по ОП „Региони в растеж“

Има спестен финансов ресурс за да бъде напълно завършено благоустрояването на кв. „Запад“, каза кметът на Община Асеновград, д-р Емил Караиванов на брифинг днес.

В момента усилено се работи в Зона 3, около блок 4/8, блок Орбита и към блок Възход, като основните дейности, които се изпълняват са изграждане на нова вътрешна улица, настилка на алеи с плочи и павета, както и настилки около блоковете. Започнати са изкопни дейности в Зона 6, подготовка за основа на детска площадка, спортно игрище и външен фитнес. Дейностите в част „Пътна” в тези зони, както и в Зоните 2 и 4, асфалтирането е ангажимент, който ще бъде изпълнен в края на проекта с асфалтиране на целия квартал, каза още кметът.

„При започването на проекта заради поставени от Управляващия орган ограничителни условия, ние успяхме да получим финансиране от него по Оперативната програма за всички Зони без Зона 5. Това е зоната над ул. „Стоян Джамсъзов”. От месец март тази година ОП „Региони в растеж” дава възможност на общините да използват спестени от проведените обществени поръчки финансов ресурс от Инвестиционните си програми за финансиране на нови проектни предложения. Така и при нас имахме възможност при наличие на спестявания да се финансира Зона 5 в кв. Запад, което за нас е особено важно, за да можем да изпълним в цялост проекта. След направен анализ, имаме спестен добър финансов ресурс, което стана факт след провеждането на обществените поръчки по два  проекта от Инвстиционната програма, а именно – „Благоустрояването в кв. „Запад” и „Образователна инфраструктура”’.

Спестеният ресурс общо по двата проекта е в размер на 1 239 493 лв. с ДДС. Като по „Градска среда и благоустрояване на ЖК „Запад”“ възлиза на 960 000 лв., а по Образователна инфтраструктура – 278 837 лв. с ДДС“, каза още той.

Вече сме започнали необходимите процедури за освобождаване на спестения ресурс, т.е влезнали сме в контакт с Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, готвим проектното си предложение за Зона 5 в кв. „Запад” – с граници – междублоковото пространство между блок 102, 103, 105, 106 и 104 и ул.“Стоян Джамсъзов”. Не смятаме, че ще има забавяне, защото тази Зона също е преминала процедура. Имаме избран изпълнител, така че вярвам, ще се действа максимално експедитивно. И така 100% от поетия ангажимент за пълно инфраструктурно подновяване на ЖК „Запад” ще бъде изпълнен тази година, категоричен бе Караиванов.