Имоти в с. Марково и с. Маноле са сред юлските предложенията за търгове на НАП Пловдив

Урегулиран поземлен имот в землището на с. Марково се предлага на търг чрез тайно наддаване от ТД на НАП Пловдив. Теренът е равнинен и привлекателен за жилищни нужди.

Имот в с. Маноле с начин на трайно ползване – за животновъдна ферма също е едно от предложенията на НАП.

За първите шест месеца на 2017 г. в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив са се провели 365 търга с тайно и явно наддаване. Събраните суми от продажби възлизат на 1 825 570,65 лв., които включват приходи от продажби на недвижими имоти, движими вещи, МПС и приходи от възлагане на съсобственик.

СПОДЕЛИ