Информационен филм разяснява на шофьорите как да осигурят своята безопасност при инцидент в тунел

Почти 3-минутният видеоматериал показва на шофьори и на пътници последователността на действията, които трябва да извършат без паника при евентуална катастрофа или пожар в голямо пътно съоръжение.
В ремонтираните тунели през 150 метра има аварийни SOS станции. Те са с телефон и пожарогасители. При пожар шофьорите първо трябва да подадат сигнал, натискайки бутона до SOS станцията.
До него има и телефон за връзка с дежурния диспечер. Той чрез системата за видео наблюдение веднага локализира точното място и подава сигнала към тел. 112. Автоматично се задействат светофарната уредба и пътните знаци за спиране на движението. Включва се и вентилационната система.
Според експертите при възникването на пожар първите 10 минути са най-важни за потушаването му и затова шофьорът с пожарогасителя от автомобила или от SOS станцията е необходимо да се опита да го изгаси.
Без паника хората се евакуират. Автомобилите се оставят със спрени двигатели. Задължително е аварийната лента да бъде свободна, за да може пожарни и линейки да стигнат бързо и безпрепятствено до мястото на инцидента и да окажат нужната помощ.
Информационното видео е публикувано на интернет страницата на Агенция “Пътна инфраструктура” – www.api.bg.

СПОДЕЛИ