Информационна кампания на МЗХГ за обучение на земеделските стопани

Ciba® IRGASTAB® BD 100 protects biodiesel against degradation and oxidation to help extend storage life.

Министерството на земеделието, храните и горите и Областните дирекции „Земеделие“ организираха и проведоха информационна кампания за обучение на земеделските стопани във всички областни градове. Основните обекти на дискусията бяха председателството на България на Съвета на ЕС и новостите в областта на земеделието, залегнали в националното законодателство за 2018 г. през месец февруари. Засегнати бяха и темите свързани с Общата селскостопанска политика след 2020 г., указанията за прием на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания за Кампания 2018, както и измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Бяха представени и схемите и мерките за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Земеделските стопани поставиха въпроси, свързани с правните основания за ползване на земеделските земи по местонахождение на имотите, участието в процедура по разпределение масиви, както и разпределението на средства за подпомагане на земеделските производители и поставяне на таван на плащанията за определени райони.

СПОДЕЛИ