Информационни дни организира Дирекцията “Бюро по труда” в Асеновград

Две информационни срещи за хора, търсещи работа, организира този месец асеновградската Дирекция “Бюро по труда”. Първото събитие ще се проведе на 10.01.2018 година от 09.00 до 16.30 часа. То е насочено за всички лица с чуждоезикови познания и проявяващи интерес към работа в Европа.
Втората информационна среща се организира за запознаване с нова електронна услуга на Агенцията по заетостта – платформата „Личностен профил на търсещо работа лице”. Желаещите да присъстват на събитието, да заповядат на 29.01.2018 г. в 11.00 ч. в Градска библиотека „Паисий Хилендарски”.