Информационно събитие за възможностите за развитие на Местна инициативна група между Куклен и Асеновград

Информационно събитие, което да обясни пред граждани, бизнес и различни организации, какви са възможностите за развитие на Местна инициативна група между Куклен и Асеновград бе организирано в кметството на съседната община снощи.

Община Куклен и Община Асеновград започват работа за развитие на Местна инициативна група /МИГ/. Тя се реализира като сдружение между местната власт, представители на гражданите и бизнеса.  През септември бе сключен договор с Министерството на земеделието за финансиране на подготвителните дейности. По тази мярка има възможност до края на 2020 година да бъдат усвоени до 1.5 млн. евро по линия на Фонда за развитие на селските райони, както и допълнително по 760 000 евро от ОПРЧР и до 500 000 евро по ОПНОИР.

Информационни срещи, които да запознаят хората с възможностите на МИГ, ще бъдат проведени във всички населените места от двете общини. 

СПОДЕЛИ