Информация за преместване на контейнер

Община Асеновград съобщава, че контейнерът, ползващ се от жителите на улица „Охрид“ и част от улица „Драгоман“, е преместен на площада на улица „Станимака“.