Инкасаторите на ВиК няма да влизат в домовете на потребителите до 29 март

С оглед превантивните мерки, които се вземат заради коронавируса, инкасаторите няма да влизат в домовете на потребителите до 29 март с цел спазване на дистанция и ограничаване на контактите. За тази цел указанията към ВиК операторите са потребителите да могат да направят своя самоотчет на водомерите си, да го съобщят чрез телефон, на интернет страница или SMS. ВиК операторите ще могат да залагат служебни резултати там, където няма самоотчет и там, където не е подаден такъв, като се опират на данни от предишен исторически период за средното потребление на абоната. Във връзка със заплащането на дължимите суми от потребителите, за да няма много голямо струпване на хора се препоръчва на потребителите да ползват различни пътища – електронен превод, банково плащане, плащане на гишетата на Български пощи и на касите на ВиК операторите. Ограничен брой хора ще се допускат в помещенията, където са касите, ще се дезинфекцират и ще се оборудват служителите с предпазни средства.