„Инспекторат, паркинги и гаражи“ в Асеновград постави 60 стикера на изоставени коли

Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ към община Асеновград е поставила 60 стикера върху изоставени автомобили из града. Статистиката е за периода от началото на кампанията до момента. Трима от собствениците вече сами са си премахнали колите от общинските терени, а други двама са обявили, че предстои да го направят.
За останалите автомобили, които не бъдат премахнати след като изтече 14- дневният законов срок от поставянето на стикера, общинската администрация ще предприеме действия по принудителното им отстраняване от терените, собственост на общината. Премахването на колите ще се осъществява в присъствието на представители от РУ – Асеновград, отдел „Екология и околна среда“ и от Дейност „Инспекторат,
паркинги и гаражи“ към общината.
Сключен е договор със сертифицирана фирма, която извършва вдигането и извозването на автомобилите, съгласно законовата нормативна уредба. Акцията продължава. Призовават се гражданите да подават сигнали за изоставени и видимо неползвани коли в Асеновград, като посочват регистрационен номер на автомобила – в
случай, че колата има такъв, и адрес, на който е позиционирана. Същата кампания предстои да бъде извършена и в населените места на общината. Хората там могат да сигнализират на кметовете и кметските наместници, които ще имат ангажимент да съобщават информацията към общинската администрация в града.