Инспекцията на труда започва масови проверки в Пловдив на фирми, наели ученици през ваканцията

Според изискванията на Инспекцията на труда , бизнесмените нямат право да наемат ученици без подпис на инспекцията.Изискват се десетина документа, както и декларация за съгласие на родителите.  В специална наредба са изброени дейностите, които са забранени за децата, тъй като са рискови за здравето им. Ученици не могат да стават спасители на плажовете и по басейните, да работят на скелета и в изкопи, както и да мъкнат пълни кофи по строежите. Разрешената тежест за момчета от 16 до 18 г. е 20 кг, а за момичета – 8 килограма. Условието е пренасянето на товари да не е преобладаващо в работата им. В ограничителния списък за тийнейджърите попадат и производства с химикали и канцерогенни вещества.

 В момента се търсят тийнейджъри предимно за сервитьори, офиспомощници и продавачи на сергии.Минималната възраст е 16 г. Фирмите са задължени да сключат трудови договори с децата на 7 часа. Работното време трябва да е между 6 и 20 ч. Начислява се и платен отпуск, който е пропорционален на срока на ангажимента. При липса на контракти глобите за бизнесмените са от 1500 до 15 000 лева. Още по-строга е санкцията, когато работодателят няма разрешително за наемане на непълнолетен. Тогава той се предава на прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.