Инж. Христо Бозов – кандидатът за кмет на Община Асеновград от местна коалиция ВОЛЯ (АБВ)

Инж. Христо Бозов е един от първите заявил се още преди седмици, кандидат за кмет на Община Асеновград. Той е завършил Геодезия и картография в Строителния техникум в Пловдив. Продължава образованието си във ВИАС, специалност “Хидромелиоративно строителство”, бивш управител на Напоителни системи.

В листата с кандидатите за общински съветници инж. Бозов е под номер три, като преди него са Димчо Темелков от АБВ и Павлина Ванова, вписана под номер 1.

Ето и самата листа:

1 Павлина Георгиева Ванова
2 Димчо Атанасов Темелков
3 Христо Димитров Бозов
4 Маргарита Тодорова Точева
5 Неделчо Иванов Чепаринов
6 Калин Цветанов Георгиев
7 Антон Спасов Стаматов
8 Виолета Борисова Хаджиева
9 Благовеста Бориславова Киркова
10 Невена Борисова Пелтекова
11 Петър Стоянов Мищев
12 Петранка Димова Костадинова
13 Петър Илков Тодоров
14 Данчо Райчев Бозов
15 Радослав Тодоров Чуков
16 Красимир Янев Ангелов
17 Александър Стефанов Илиев