IV- ти национален литературен конкурс за ученици „Наследник съм на цар Иван Асен ІІ”

Регламент:
Народно читалище „Родолюбие–1873 г.” и Община Асеновград обявяват
Четвърти национален ученически конкурс за написване на есе на тема „Наследник съм на цар Иван Асен ІІ”.
В конкурса могат да участват ученици от 11 до 19 години от цяла България и българските общности в чужбина. Възрастовите категории в конкурса са две:
1. За ученици то 11 до14 години;
2. За ученици от 15 до 19 години.
Всеки участник има право да представи едно произведение (есе), специално написано по темата на конкурса.
Конкурсът е явен. Литературните творби могат да бъдат изпратени по имейл на адрес: [email protected] като прикачен файл с обозначение „За конкурса”, както и с Български пощи на адрес гр. Асеновград 4230, обл. Пловдив, НЧ „Родолюбие–1873”, пл. „Академик Николай Хайтов” №4, За конкурса. Валидна е датата на пощенското клеймо на плика. Произведенията, които ще се изпращат по пощата, да бъдат в 3 еднакви екземпляра.
Творбите трябва да бъдат в размер до 2 стандартни страници /Times New
Roman 12, разредка 1,5/, да бъдат подписани с трите имена на автора и да съдържат следната информация: рождена дата, училище, адрес и телефон за обратна връзка.
Срок:
Срокът за изпращане на творбите е до 25.02.2019 г.
Награден фонд:
Наградният фонд на конкурса е в размер на 200 лв. и е разпределен по
следния начин:
1. Категория ученици от 11 до 14 години:
I място 50 лв.
II място 30 лв.
III място 20 лв.
2. Категория за ученици от 15 до 19 години:
I място 50 лв.

II място 30 лв.
III място 20 лв.
Награждаването ще се състои на 11.03.2019 г. в Асеновград пред паметника на цар Иван Асен ІІ.
Отличените автори ще бъдат уведомени предварително.
За повече информация:
тел: 0331/ 6 25 86; 0878/ 908 710.
Дафинка Комитова – секретар НЧ „Родолюбие – 1873 г.”