Избирателна активност към 13 ч.

В община Асеновград избирателната активност към 13 ч. е 28 %. Броят на гласувалите е 16 653. В община Куклен – 25 %, гласували -1541.

За Пловдивска област активността е 25,86 %. Общият брой гласували е 78 265. Данните също са за 13 ч.

Има седем получени сигнала за нарушение до момента. Телефоните, на които може да сигнализирате за такива са: РУ Асеновград – 0331/63061, 0331/60100; дежурен прокурор – 0331/62343; РИК Пловдив – 032/605599.

СПОДЕЛИ