103 секции за Европейските избори ще има в Община Асеновград

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент на 26 май тази година в Община Асеновград са образувани 103 избирателни секции, каза за ТВ САТ КОМ инж. Петър Иванов, секретар на Общината. Негова отговорност са подготовката и организацията на местните референдуми и организационно-техническата подготовка за произвеждането на изборите, както и поддръжката в актуално състояние на избирателните списъци в общината. Като номера, обаче секциите са от 1 до 105, уточни той, тъй като 78-ма секция в с. Лясково е преместена и ще бъде в ОУ “Ангел Кънчев”. Същото се отнася и за 95-та секция в с. Сини връх, която ще бъде сформирана в с. Врата. Това положение със изборните секции не е от сега, коментира Петър Иванов, от години се процедира по този начин, няма изменение в броя на секциите.

По заповед на кмета предстои в сайта на Общината да бъдат обявени къде ще бъдат избирателните списъци, след което ще бъдат разлепени и на местата, където обичайно се поставят при всички избори, които се провеждат в страната, за информация на гражданите. Ние спазваме графика за изборите на Областна администрация, каза инж. Иванов.

По решение на ЦИК, право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11.05.2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията трябва да са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Кметът на общината издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и насрочва (определя дата, място и час) консултации за състава на подвижна СИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 12.05.2019 г. (13 дни преди изборния ден). Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.