БНБ ще печата бюлетините за евроизборите

Хартиените бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в страната и в секциите извън страната се изработват от печатницата на Българската народна банка (Печатницата на БНБ). Това се посочва в решение, публикувано в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 12 април за  осъществяване на контрол от Централната избирателна комисия при отпечатването на хартиените бюлетини.

При необходимост Печатницата на БНБ може да ползва други специализирани печатници. В частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините се възлага на подизпълнител.

Отпечатаните бюлетини се предават на оправомощени представители на Министерството на външните работи в присъствието на упълномощени представители на Министерството на финансите и членове на Централната избирателна комисия.

СПОДЕЛИ