„ДА“ или „НЕ“ – какво трябва да знаем за референдума на 25. 10.

  На предстоящите избори за общински съветници и кметове ще имаме възможност да гласуваме и на национален референдум. Но информацията и разясненията, свързани с местния вот, като че ли изместват вниманието на избирателя от референдума, а той никак не е маловажен.  По правило референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която народът като суверен трябва да се произнесе по важен въпрос, какъвто е и този, на който ще отговаряме на 25 октомври. А именно: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?”. Според специалисти електронното дистанционно гласуване ще допълни традиционния метод за упражняване на вот. Много повече български граждани, живеещи зад граница, както и много граждани в страната ще бъдат улеснени в правото си да участват в избори и референдуми. Дистанционното гласуване по електронен път ще позволи обобщаването на резултатите и изпращането им в електронен вид веднага след приключване на гласуването. При този вид гласуване се очаква и броят на недействителните бюлетини значително да се намали. При него няма необходимост от това да се отиде до предварително определена секционна избирателна комисия – гласуването може да стане от персонален компютър или телефон, което е и един от най-популярните мотиви за въвеждането му. Ако и вие сте на това мнение, можете да гласувате с „Да” на предстоящия референдум. Ако мислите, че електронното гласуване не бива да бъде въвеждано у нас и не сте съгласни с изброените предимства, просто ще отбележите отговор „Не” в бюлетината, съдържаща конкретния въпрос.

   Важно е да знаете, че право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 10 август 2015 г.