Дежурства в Общината във връзка с изборите

В събота /11.03.2017 г./ отдел „Административно обслужване на населението” /АОН/ в Община Асеновград, както и кметствата по селата, ще дават дежурства за приемане на различни заявления, необходими на гласоподавателите за предстоящите избори. Става дума за Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес и за Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс, чрез електронната поща на общината или в отдел „АОН” /стая № 202/ и кметствата по постоянен адрес. Към заявлението се прилага копие на документ от ТЕЛК /НЕЛК. Работното време на отдела ще е от 8:00 до 17:00 часа. Влизането в сградата на Общината ще се осъществява през служебния вход