Инж. Петър Бояджиев – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Асеновград, от края на мандата – 25 октомври, до полагане на клетва на новия кмет

Временно изпълняващ длъжността кмет на Асеновград от края на мандата на 25.10.2019 г. до встъпване в длъжност на новоизбрания, да бъде инж. Петър Бояджиев, ще гласуват общинските съветници на последната им в този мандат сесия. Тя ще се проведе на 9 октомври, а освен избора на кмет на Общината, съветниците ще гласуват и за 9 временно изпълняващи длъжността кметове на следните населени места в общината:

Кметство с. Боянци – Даниела Орфеева Георгиева

Кметство с. Избеглии – Ема Антимова Николаева

Кметство с. Леново – Нели Димитрова Мътарова

Кметство с. Мулдава – Гюлджан Ерживан Халил

Кметство с. Нареченски бани – Красимира Иванова Каладжиева

Кметство с. Нови Извор – Галя Василева Кирякова

Кметство с. Стоево – Христина Петрова Гъркова

Кметство с. Тополово – Ремзие Вели Коджаали

Кметство с. Червен – Йорданка Стефанова Русафова

Съгласно разпоредбата на чл.42, ал. 8 от ЗМСМА, когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата, Общинския съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметство за срок до полагане на клетва от новоизбрания такъв.

В съответствие с чл. 42, ал. 11 от ЗМСМА, за заместник на кмета се избира един от зам.-кметовете.