Консултации за назначаване съставите на СИК за евроизборите ще се проведат в Община Асеновград идната сряда

Покана за провеждане на консултации за назначаване съставите на секционните избирателни  комисии до упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени, отправи кметът на Община Асеновград д-р Емил Караиванов. Те ще се проведат на 17.04.2019 г. /сряда/ от 14.00 часа в зала № 305 в сградата на Община Асеновград.
Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и т. 8, букви «б» и «в» от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК-София срещата трябва да бъдат представени заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по – рано от 19.03.2019 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44 – то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията и пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица.
Писмените предложения за съставите на СИК съдържащи имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка и партията или коалицията, която ги предлага, както и списък на резервните членове, които да заместят предложените лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден, се предоставят след провеждане на първата среща на консултациите.
Тези документи, остават като неразделна част към протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК-Пловдив.