ОИК Асеновград заличи регистрациите на Димитър Кумчев от ПП ГЕРБ и Михаела Паскалева от „АТАКА“ – кандидати за общински съветници в община Асеновград

В общинска избирателна комисия-Асеновград е постъпило писмо от ЦИК, с което уведомяват ОИК, че е било установено за регистрирани двама кандидати за общински съветници, че не отговарят на условията по т.1 от Решение №966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК.

С Решение №130-МИ/26.09.2019г. Общинска избирателна комисия-Асеновград е регистрирала кандидатската листа  за общински съветници от  политическа партия „АТАКА” за участие в местни избори, произвеждани на 27 октомври 2019 г. , като под №3 в листата е регистрирана Михаела Запрянова Паскалева. За лицето е установено, че е с постоянен адрес в гр.Пловдив и настоящ адрес на територията на община Асеновград от 24.09.2019г.

С Решение №122-МИ/24.09.2019г. Общинска избирателна комисия Асеновград е регистрирала кандидатска листа за общински съветници от партия “ГЕРБ“ за участие в местни избори, произвеждани на 27 октомври 2019 г. , като под №15 в листата е регистриран Димитър Ангелов Кумчев. За лицето е установено, че е с дерегистрация по настоящ адрес от територията на страната от 20.02.2017г.

Съгласно т.1 от решение №966-МИ/05.09.2019г. на ЦИК кандидатите за общински съветници следва да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответния изборен район – община или кметство, към 26 април 2019 г.

Въз основа на получената справка от ЦИК, ОИК Асеновград установи, че регистрираните като кандидати за общински съветници Михаела Запрянова Паскалева и Димитър Ангелов Кумчев не отговарят на горепосочените условия и следва да бъдат заличени.