Определиха отговорниците по общини за предстоящите изборите

Айтен Салим, Ваня Костадинова и Людмила Андонова са определени за отговорници в община Асеновград за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март. Те ще трябва да упражняват контрол за доставката и съхранението на бюлетините в съответната общинска администрация. Друго тяхно задължение ще е съвместно с общинската администрация да снабдяват СИК и ПСИК с избирателни кутии/кутии за гласуване в изборите за народни представители, кутии за отрязъци от бюлетините, списъци, бюлетини за гласуване и пликове за списъците и протоколите на СИК и ПСИК, както и други книжа и материали. Ще контролират тяхното разпределение по секции и транспортирането им до изборните помещения. В изборния ден ще имат ангажимент да поддържат връзка със секционните избирателни комисии и да следят за правилното протичане на изборния процес в съответната община. Трите ще отговарят и за нормалното протичане на изборния ден в община Лъки.
За Куклен отговорниците са Ангел Господинов, Стоян Янаджиев и Диана Дишлиева, които ще следят и за изборите в община Родопи.