Сигнал до ОИК за лепене на агитационни материали в нарушение на чл. 183 от ИК

В ОИК Асеновград днес е бил получен сигнал за неправомерно лепене на агитационни материали върху номера на кандидат за кмет на община Асеновград , като по този начин се объркват избирателите. Нарушението е било извършено в района на ОУ „Никола Вапцаров“ в града, съобщават още от ОИК.

Извършената проверка е констатирала, че твърденията в жалбата са били факт и основателни, като е бил нарушен  чл. 183 от ИК, който гласи:

Агитационни материали

Чл. 183. (1) По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
(2) Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.
(3) Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота.
(4) Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
(5) Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.

Предвид изложеното и на основание чл. 186 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Асеновград е решила следното:

Указва на Община Асеновград да отстрани незабавно агитационните материали, които са поставени върху агитационните материали на другата политическа партия в района на училище „Н.Вапцаров”.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.