Утре е последната сесия на ОбС Асеновград за този мандат

Утре ще се проведе последната общинска сесия за този мандат. Въпреки, че успоредно с това върви и предизборната кампания, Общинският съвет има още точки за разглеждане и гласуване в почти 12 без 10.

Общо 22 точки от Постоянните комисии по Общинска собственост, УРТО, Бюджет и финанси, Правна, Образование и култура, Здравеопазване и социални дейности, предстоят да бъдат разгледани и гласувани. За част от съветническия състав това ще бъде наистина последната общинска сесия, предвид това, че не фигурират в кандидат-съветническите листи за новия мандат, например: д-р Светозар Шуманов от СДС,  Крум Марков от БСП и Анастас Нейков от Местна коалиция „Избираме Асеновград“, мандат 2015 -2019 г.. Голяма част от настоящите имат амбициите да се впишат и в новия съвет, но дали и кои ще са те, предстои да видим.

Междувременно утре ще бъде гласуван изборът на временно изпълняващ кмет на Община Асеновград в лицето на инж. Петър Бояджиев, който ще заема позицията до клетвата на новите кметове. Ще се разгледат и вероятно приемат, още: Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Общината и Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти на общината. Ще се гласува и продажбата на сградата на бившето кметство в село Косово, както и отпускането на еднократна социална помощ на трима нуждаещи се, организирането на бридж турнир Асеновград ’2019 и отпускане на средства за отбелязване на Световния ден за борба с диабета, закупуване на глюкомери и ваксини за членовете на дружеството.