Жалба срещу предизборна агитация точно пред входа на ОИК Асеновград

В Общинската Избирателна Комисия Асеновград е постъпила жалба от Стоян Мандиев Хубенов, който я уведомява, че активисти на партия агитират за кандидат за кмет и общински съветници точно пред сградата на Общинската избирателна комисия в Асеновград. Според жалбоподателя да се раздават агитационни материали на входа на комисията е нередно, както и това, че до палатката на партийците, от която се раздават агитационни материали “имало и палячо, който бутал хората и ги притеснявал”. Според Стоян Мандиев това е грубо нарушение на ИК и той е поискал от комисията палатката да бъде премахната от входа на ОИК, а “палячото да спре да тормози хората”.

След като е  разгледала жалбата и изложените в нея мотиви, ОИК Асеновград е намерила същата за допустима, но по същество за неоснователна, поради следните съображения:

Съгласно чл. 182, ал.2 от ИК не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения. От изложеното в жалбата, а и от констатираното от ОИК след проверка, се установява, че агитацията се провежда на площад „Николай Хайтов” в Асеновград, където съгласно траздел II “Предизборна агитация” от ИК не е предвидена подобна забрана за агитационна дейност. На основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Асеновград е отхвърлила жалбата като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.