Излезе от печат брой 8 на вестник „Орфеева лира” – издание на НЧ „Св.преп. П. Хилендарсkи”- Асеновград

Настоящият брой на вестник „Орфеева лира„ се издава отново в период на епидемична обстановка, което е свидетелство, че читалищната дейност в страната ни не замира.

На осемте страници на вестника е отделено място на Деня на детето – Първи юни, както и на 24 май – в спомени и снимки. Отделено е място и на един от най- новите членове на ЛК ”Орфей” – Василка Димитрова, която е представена автобиографично и с нейни стихове. В рамките на повече от 3 страници, членовете на ЛК ”Орфей” споделят своето виждане и усещане от прочита на книга по време на пандемията, която ги е впечатлила. Свои впечатления споделят Златина Садразанова, Калинка Трифонова, Василка Димитрова, Василка Дойчева.

На последната страница на печатното издание е представено участието на НЧ ”Св. преп. П. Хилендарски” във виртуалната програма на Община Асеновград по повод Празника на Асеновград, както и награди на читалищни дейци през последните няколко месеца.

Ирина Иванова