Изтича срокът за кандидатстване за доставка на специализиран автомобил за ЦПЛУ

Доставка на нов специализиран автомобил за лица с увреждания по проект: „Център за подкрепа на лица с увреждания“

След два дни е крайният срок за подаване на документи по процедурата за “Доставка на нов специализиран автомобил за лица с увреждания, по проект: „Център за подкрепа на лица с увреждания“, обявена от община Асеновград. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 49 561,67 лева без включен ДДС или 59 474 лева с ДДС, съобщават от общинска администрация.

Проектът е по ОП „Развитие на човешките ресурси“, като в него е заложено закупуването на такъв автомобил за извършването и на мобилни услуги на ползвателите на услугите на Центъра. Финансовите средства се осигуряват по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Центърът за подкрепа на лица с увреждания ще е на втория етаж от бившия Дом за деца „Таню Войвода“ в Асеновград. Те са целевата група, включително такива с тежки множествени увреждания, в риск и техните семейства, както и хора с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, ползващи резидентни услуги, и техните семейства.
От услугата ще могат да се възползват най-малко 35 лица с увреждания и не по-малко от 60 души – техни близки и роднини.

Закупуването на специализиран автомобил е необходимо, за да може да се работи на място в дома на потребителите, при нужда. Освен това, с цел да се осигури достъп до услугата, лицата с увреждания ще се транспортират от дома им до услугата и обратно.

Сред минималните технически параметри, на които трябва да отговарят предложенията на участниците, е специализираният автомобил за хора с увреждания да е нов и неупотребяван, а двигателят да се движи с гориво дизел или бензин. Екологичната му норма трябва да е от тип най-малко EVRO 5 или еквивалент. Изискване е седящите места да са минимум 2+1 за шофьор  и едно обособено специализирано място за инвалидна количка. Трябва да има една странична дясна плъзгаща се врата, две задни врати, отварящи се на минимум 180 градуса, както и да са оборудвани с дръжки и помощни ръкохватки за качване и други.

Критерият за оценка и класиране на кандидатите е „най-ниска цена“.

Няма мнения за показване