Източният обход на Пловдив – от караулката на изхода на града до Скобелева Майка ще бъде с дължина 5 км

Областният управител Здравко Димитров свика поредната работна среща във връзка със следните пътни проекти – Скоростен път Пловдив – Асеновград, заедно с прилежащите локални платна и кръгови кръстовища, Югоизточен обходен път на Пловдив /от Караулката на Пловдив до Скобелева Майка/ и Югозападния обходен път на Пловдив /старото Околовръстно шосе до магистрала Тракия/. На работната среща присъстваха председателят на УС на АПИ – инж. Дончо Атанасов, Юлиян Инджов и Паун Иванов от фирмата изпълнител на разширението на пътя Пловдив – Асеновград „ИСА – 2000“, директорът на Областно пътно управление – Пловдив – Петър Попов, кметовете на общините Асеновград – Емил Караиванов и Куклен – Мария Белчева, главният архитект на община Родопи Атанас Недевски, представители на Електроразпределение ЮГ – ЕВН, ОПУ – Пловдив, Напоителни системи – Пловдив, архитекти, проектанти и експерти.

В най-кратък срок предстои  пускането на тържната процедура за проектиране на кръговото кръстовище на изхода на Пловдив в посока Асеновград, както и на източния обход на Пловдив – от караулката на изхода на града до Скобелева Майка. Пътят е с дължина 5 км. В момента се прави задание за проектиране на локални платна на трасето, които в изготвения от община Пловдив проект не са били предвидени. Този обект трябва да се реализира в най-кратък срок, за може да се пренасочи големият трафик, след което ще започне и работата по разширяване на старото Околовръстно шосе.

Започва и процедура по ново задание за проектиране на разширението на старото Околовръстно шосе до магистрала Тракия, където ще се търсят съвсем нови решения, с локални платна и безконфликтно преминаване през кръстовищата. Там ще се наложат доста сложни технически решения, защото по трасето има високоволтови съоръжения и железопътна линия, която обслужва КЦМ. Целта е той също да стане в четирилентов високоскоростен път.