Извънредно заседание на ОС

Извънредно заседание ще проведе Общинският съвет в Асеновград утре. То е по предложение на зам. кметът инж.Мария Вълканова и е само от една точка.
Предложението е относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Утре ще бъде обсъдено създаване на нов чл.34а, гласящ “Потребителите, ползващи социални услуги в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Асеновград да заплащат такса съгласно Тарифа за определяне размера на таксите.